Dakwerken Bruno Hermans

Werken met een Eternit GECERTIFIEERD TOP TEAM DAKDEKKER geeft u de volgende voordelen:

  1. De werken worden uitgevoerd volgens de technische voorschriften van Eternit en volgens de regels van goed vakmanschap.

  2. Een "Top Team" dakdekker garandeert een duidelijke offerte en voert de werken uit conform deze offerte.

  3. Een "Top Team" dakdekker neemt de nodige voorzorgen om waterschade te voorkomen bij renovatiewerken.

  4. Na het beëindigen van de werken zal een "Top Team" dakdekker de werf net en ordentelijk achterlaten.

  5. Een "Top Team" dakdekker is millieubewust en zal alle afval en verpakkingsmateriaal met zich meenemen.

  6. Een "Top Team" dakdekker waarborgt een optimale service en nazorg.

  7. Een GERCERTIFIEERD "Top Team" dakdekker geeft u een 15-jarige plaatsinggarantie op de plaatsing van Eternit Leien, Eternit Betondakpannen en Eternit Kleidakpannen

In samenwerking met de dakspecialist Eternit en hun kwaliteitsvolle dakbedekkingsproducten, zorgt dit team voor een waarborg voor de toekomst.

Schoorstenen, gevelbekledingen, bak- en hanggoten, afloopbuizen, natuurleien, veranda’s, ... dit alles is geen probleem voor het Eternit top team van BRUNO HERMANS.


Het dakdekkersbedrijf Bruno Hermans uit Buggenhout is lid van het door Eternit N.V. gecertificeerde Top Team.

Vader Bruno en zoon Steve staan samen met hun medewerkers garant voor het respecteren van de regels die door dit charter worden gevraagd. Zo zal het bedrijf zorgen dat de klant een duidelijke offerte krijgt. Na het uitvoeren der werken zal het bouwafval veroorzaakt door de werkzaamheden opgeruimd worden.